SEČENJE

Firma “Ivox” d.o.o. Vam nudi brza rešenja za uštedu vašeg materijala uz uslugu sečenja po dimenzijama koje vi zahtevate, kvalitetan, precizan i efikasan rad osoblja. Koristeći naše usluge, uštedećete količinu materijala, vreme i iskoristiti kvalitetnije svoj stambeni ili radni prostor. Nakon izbora materijala i utvrđivanja tačnih mera, one se kompjuterski obrađuju kako bi se odabrana ploča iz koje će se seći elementi za namještaj, maksimalno iskoristila. Po završetku optimizacije, “krojna lista” se putem kompjutera šalje na mašinu. Ploča se zatim, prema unapred urađenoj šemi, seče potpuno automatizovano, što isključuje mogućnost greške prilikom sečenja.