HDF ploče se proizvode tehnologijom suvog presovanja na visokoj temperaturi i odlikuje ih visoka prosečna gustina (High Density Fibreboard) od oko 850 kg/m3 u proseku. Dobrim odnosom drvenih vlakana (mekih i tvrdih drvenih vlakana) i njihovim mešanjem sa organskim smolama postiže se da dobijeni proizvod ima optimalnu gustinu, visoku homogenost, odlične mehaničke osobine pri sečenju i daljoj obradi.

HDF ploče se odlikuju glatkom i čvrstom površinom visoke stabilnosti. Ploče su pogodne za farbanje i bušenje, a svojim karakteristikama su u velikoj meri potisnule upotrebu lesonita.
Najrasprostranjenije su u izradi nameštaja (leđa nameštaja, dna fioke…), izradi konstrukcija enterijera, izradi unutrašnjih vrata, ramova za slike, promotivnih štandova i sl.