Osnovni materijal drvne industrije u izradi nameštaja i opremanje enterijera, danas predstavlja najjači oslonac, pri njihovoj proizvodnji. Oplemenjena iverica je materijal koji se dobija oplemenjavanjem sirove iverice melaminskim papirom. Kako je pristupačniji od drveta, predstavlja izuzetno pogodnu zamenu za njega. Laminiranjem sa kvalitetnom papirnom folijom i struktuiranjem površine dobija se širok izbor boja.

Verodostojna imitacija topline drveta i raznolikost kombinacija koja je otvorila novo poglavlje u dizajnu nameštaja. Folije mogu biti jednobojne ili u dezenima drveta, kamena, mermera… Izbor površinskih struktura je takođe raznolik, tako da verodostojnost drvetu i ostalim materijalima postaje autentična. Pored svojih dobrih osobina ona je i veoma dekorativna i spremna je za obradu (sečenje) bez ikakvih posebnih priprema.